9. kongres nastavnika matematike – prijave

Na ettaedu su otvorene prijave za 9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske.

NAPOMENA: Za sudjelovanje na Kongresu, osim uplate kotizacije potrebne su dvije prijave (na ettaedu i ovdje).