Stručno-metodička večer: Kako je pandemija utjecala na učenike, matematiku i nastavnike matematike? – 6. travnja 2022.

Najavljujemo treće uživo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Predavanje će se održati u srijedu, 6. travnja 2022. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje naslova Kako je pandemija utjecala na učenike, matematiku i nastavnike matematike? održat će Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić.


Sažetak

U predavanju će biti predstavljeni rezultati Nacionalnog praćenja učinaka pandemije bolesti COVID-19 i potresa na sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. U istraživanju su sudjelovale 161 osnovna i srednja škola te više od 5000 odgojno-obrazovnih radnika i više od 27 000 učenika iz pet generacija (4., 6. i 8. razred osnovne te 2. i završni razred srednje škole). Poseban naglasak u predavanju bit će posvećen odgojnim i obrazovnim gubicima učenika slijedom pandemiji te o psihosocijalnoj dobrobiti učenika i odgojno-obrazovnih radnika. Po prvi puta će biti predstavljeni i rezultati o percepciji matematike u osnovnoj školi te o razini samoefikasnosti u longitudinalnoj perspektivi koji su dobiveni korištenje modela u kojima se analiziraju latentne krivulje rasta.


O predavačima

Boris Jokić diplomirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu, Velika Britanija. Radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu višeg znanstvenog suradnika. Bio je članom Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Zrinka Ristić Dedić doktorica je znanosti u polju psihologije (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu više znanstvene suradnice. Područje rada su joj obrazovne znanosti, najviše vrednovanje i samovrednovanje, samoregulacija učenja te obrazovne aspiracije učenika.