Skupština HMD–a

Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti, po jednog predstavnika svake podružnice, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Način izbora predstavnika podružnice, odnosno, pravne osobe člana HMD–a svojim aktima utvrđuje ta podružnica, odnosno, pravna osoba.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte (svake druge neparne) godine Skupština iz redova članova HMD–a bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, Izvršni odbor i Sud časti. Mandat svih ovih tijela upravljanja započinje danom izbora. 

Skupština na svojim redovitim sjednicama svake neparne godine:

  • donosi plan rada za naredne dvije godine,
  • donosi financijski plan za naredne dvije godine,
  • prihvaća izvještaj o radu u prethodne dvije godine,
  • prihvaća financijski izvještaj za prethodne dvije godine,
  • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.  

Nakon izbora provedenih u siječnju i veljači 2013. godine dovršen je izbor članova saziva Skupštine HMD-a do 2017. godine.

Osim članova Izvršnog odbora (Dražen Adamović, Sanja Antoliš, Matija Bašić, Mea Bombardelli, Ilko Brnetić, Franka Miriam Brückler, Milena Ćulav Markičević, Blaženka Divjak, Zlatko Erjavec, Luka Grubišić, Marcela Hanzer, Ivana Katalenac, Bojan Kovačić, Hrvoje Kraljević, Gordana Letica, Maja Marić, Željka Milin Šipuš, Marija Mišurac, Ana Prlić, Tanja Soucie, Renata Svedrec, Tomislav Šikić, Amadea Šimić, Kristina Šorić, Azra Tafro, Vanja Wagner, Vesna Županović) i Suda časti (Ivan Ivanšić, Sibe Mardešić i Salih Suljagić), članovi Skupštine HMD-a su:

Nevenka Antončić,
Željko Brčić,
Ivanka Bujan-Slamić,
Aneta Copić,
Zoran Crljenica,
Veselko Čotić,
Andrej Dujella,
Marijan Đerek,
Dobrila Golubović,
Ivica Gusić,
Vjeran Hari,
Goran Igaly;
Dijana Ilišević,
Zvonko Iljazović,
Sanja Janeš,
Vedran Krčadinac,
Mirela Kurnik,
Zlatko Lobor,
Snježana Lukač,
Robert Manger,
Miljenko Marušić,
Petar Mladinić,
Ivan Mrkonjić,
Filip Najman,
Mirko Polonijo,
Mate Prnjak
Nikol Radović,
Siniša Slijepčević,
Tamara Srnec,
Maja Starčević,
Dragutin Svrtan,
Vesna Svrtan,
Juraj Šiftar,
Hrvoje Šikić,
Eva Špalj,
Tvrtko Tadić,
Goran Trupčević,
Vlado Volenec,
Zoran Vondraček.