Nastavna sekcija

Nastavna sekcija se brine o unapređivanju nastave matematike na svim razinama. Voditeljica Nastavne sekcije je Tanja Soucie, profesorica matematike u OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu.

 

Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Na zahtjev brojnih učitelja matematike zaposlenih u osnovnim školama te na temelju njihovih komentara, Nastavna sekcija HMD-a uključila se u javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.