Nagradu HMD-a “Ante Mimica” za izniman znanstveni doprinos mladom matematičaru 2024. godine dodijeljena je dr. sc. Nini Kamčev sa Sveučilišta u Zagrebu.

Nina Kamčev u Osijeku drži predavanje povodom dodjele Nagrade na 8. Hrvatskom matematičkom kongresu
Predsjednica HMD-a Vesna Županović uručuje Nagradu Nini Kamčev

Životopis

Dr. sc. Nina Kamčev diplomirala je matematiku na Sveučilištu Cambridge, a doktorsku disertaciju obranila na ETH Zürich godine pod mentorstvom profesora Benjamina Sudakova. Boravila je na Sveučilištu Monash u Melbourneu kao poslijedoktorandica, nakon čega je boravila na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru EU Widening programa. Od 2023. godine izvanredna je profesorica na istoj instituciji.

Radovi

Nagrada se dodjeljuje za sljedećih sedam znanstvenih radova:

  1. N. Kamčev, M. Krivelevich, N. Morrison, B. Sudakov, The König graph process, Random Structures & Algorithms 57 (2020), no. 4, 31 pp.
  2. N. Kamčev, A. Liebenau, D. Wood, L. Yepremyan, The size Ramsey number of graphs with bounded treewidth, SIAM Journal on Discrete Mathematics 35 (2021), no. 1, 13 pp.
  3. N. Kamčev, C. Spiegel, Another note on intervals in the Hales-Jewett theorem, The Electronic Journal of Combinatorics 29 (2022), no. 1, Paper No. 1.62, 18 pp.
  4. S. Antoniuk, N. Kamčev, A. Rucinski, Properly colored Hamilton cycles in Dirac-type hypergraphs, The Electronic Journal of Combinatorics 30 (2023), no. 1, Paper No. 1.44, 31 pp.
  5. N. Kamčev, A. Müyesser, Unavoidable patterns in locally balanced colourings, Combinatorics, Probability and Computing 32 (2023), no. 5, 13 pp.
  6. N. Kamčev, S. Letzter, A. Pokrovskiy, The Turán density tight cycles in three-uniform hypergraphs, International Mathematics Research Notices (2023), 38 pp.
  7. N. Kamčev, A. Liebenau, N. Morrison, Towards a characterisation of Sidorenko systems, The Quarterly Journal of Mathematics 74 (2023), no. 3, 18 pp.

Obrazloženje

Nagrada se dodjeljuje za doprinos Nine Kamčev u ekstremalnoj i vjerojatnosnoj kombinatorici, posebno u problemima Turánovog tipa, jačanje klasičnih rezultata Ramseyeve teorije i novi pristup Sidorenkovoj pretpostavci. U središtu ekstremalne kombinatorike su pitanja koja proizlaze iz Turánova članka iz 1941. g. Pitanje pronalaženja Turánove gustoće za različite klase hipergrafova pokazalo se prilično izazovnim. U radu, objavljenom nedavno u vodećem matematičkom časopisu International Mathematics Research Notices, Nina Kamčev i koautori uspjeli su riješiti taj težak problem za važnu klasu tijesnih ciklusa. Uz dokaze temeljene na sofisticiranim metodama, eksplicitno je konstruiran hipergraf s iracionalnom Turánovom gustoćom, što je rijetkost sama po sebi.

Prije nekoliko godina postavljeno je sljedeće sve do nedavno otvoreno pitanje iz Ramseyeve teorije: koji grafovi imaju Ramseyeve bridne brojeve linearne veličine? Korijeni tog pitanja sežu u temeljne radove Paula Erdosa i suradnika. Nina Kamčev i suradnici su u radu, objavljenom u prestižnom časopisu SIAM Journal on Discrete Mathematics, dali prilično cjelovit odgovor.

Zaključno, rad Nine Kamčev predstavlja snažan znanstveni opus iz područja ekstremalne kombinatorike i teorije slučajnih grafova.