Nagradu HMD-a “Ante Mimica” 2020. godine dobio je Slaven Kožić.

Uručenje Nagrade Slavenu Kožiću na 7. Hrvatskom matematičkom kongresu 2022. godine u Splitu

Životopis

Dr. sc. Slaven Kožić diplomirao je 2008. godine na smjeru Teorijska matematika na Matematičkom odsjeku PMF‐a Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2013. godine  pod vodstvom prof. dr. sc. Mirka Primca. Od 2015. do 2017. je na poslijedoktorskom usavršavanju na School of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, University of Sidney u Australiji. Od 2018. je u statusu docenta na Matematičkom odsjeku PMF‐a Sveučilišta u Zagrebu.

Radovi

Nagrada se dodjeljuje za pet znanstvenih radova vezanih uz teoriju reprezentacija afinih Kac‐Moodyjevih Liejevih algebri, te pripadnih kvantnih grupa i algebri verteksoperatora. To su sljedeći radovi:

  1. S. Kožić, Quantum current algebras associated with rational R‐matrix, Adv. Math. 351 (2019), 1072‐‐1104.
  2. S. Kožić, Quasi modules for the quantum affine vertex algebra in type A, Comm. Math. Phys. 365(2019), no. 3, 1049‐‐1078.
  3. N. Jing, S.Kožić,A.Molev,F.Yang, Center of the quantum affine vertex algebra in type A, J. Algebra 496 (2018), 138‐‐186.
  4. S. Kožić,Higher level vertex operators for U_q(sl_2), Selecta Math. (N.S.) 23 (2017), no. 4, 2397‐‐2436.
  5. S. Kožić, A.Molev, Center of the quantum affine vertex algebra associated with trigonometric R‐matrix, J. Phys. A 50 (2017), no. 32, 325201, 21 pp.

Obrazloženje

U svojim je znanstvenim radovima Slaven Kožić dao vrijedan doprinos teoriji reprezentacija afinih Kac‐Moodyjevih Liejevih algebri, te pripadnih kvantnih grupa i algebri verteks‐operatora. Teorija verteks‐algebri i teorija kvantnih grupa predstavljaju dva važna područja moderne algebre. Uspostavljenje veze između tih dviju teorija, tj. razvijanje odgovarajuće teorije kvantnih verteks‐algebri, predstavlja fundamentalni problem u teoriji verteks‐algebri, koji je motiviran velikim napretkom do kojeg je dovela primjena verteks‐algebri u drugim područjima matematike te matematičke fizike. Doprinos Slavena Kožića rješavanju tih problema vezan je naročito uz dvije istaknute klase kvantnih grupa: kvantne afine algebre te Yangova udvojenja. Među njegovim doprinosima naročito ističemo uvođenje algebre kvantnih struja pridružene Yangovom udvojenju tipa A te dokazivanje da takva algebra ima istu teoriju reprezentacija kao i pripadna Etingof‐Kazhdanova kvantna verteks‐algebra.