U IT industriji postoje nekoliko različitih uloga koje ljudi mogu ispunjavati, uključujući:

Ovdje je kratak pregled svake od tih uloga i nekih tipičnih obrazovnih putova do tih uloga.

Svaka od ovih uloga je važna za razvoju i primjenu tehnologije, a osobe u tim ulogama mogu imati različite razine stručnosti i odgovornosti ovisno o organizaciji u kojoj rade i specifičnom projektu na kojem rade.

Lucija Čalić: Vještine za karijeru u tehničkim pozicijama u Big Tech-u, Predavanje Inženjerske sekcije HMD-a 17. 5. 2023.

Softverski inženjeri

Softverski inženjeri su odgovorni za dizajn, razvoj, testiranje i održavanje softverskih sustava. Rade u timovima kako bi izgradili softver koji zadovoljava potrebe korisnika i klijenata. Softverski inženjeri moraju imati jaku percepciju računarstva i programiranja, kao i iskustvo s alatima i metodologijama razvoja softvera.

Mnogi softverski inženjeri imaju završen studij iz računarstva, softverskog inženjerstva ili sličnog područja (poput matematike). Njihovo obrazovanje obično obuhvaća osnovne koncepte računarstva, kao što su strukture podataka, algoritmi, programski jezici i dizajn softvera, kao i specijalizirane teme, kao što su razvoj web stranica, razvoj mobilnih aplikacija i sustavi baza podataka.

Pored formalnog obrazovanja, softverski inženjeri često stječu praktično iskustvo putem praksi, osobnih projekata ili obuke na poslu. Daljnje učenje i stručno usavršavanje su važni za softverske inženjere kako bi bili u toku s najnovijim tehnologijama i trendovima u industriji.

Vrijedi napomenuti da nema jedinstvenog obrazovnog puta za postizanje pozicije softverskog inženjera, a neki ljudi uđu u ovo područje s drugačijim obrazovanjem i nauče potrebne vještine putem samostalnog učenja, online tečajeva ili obuke na poslu. Najvažnije je imati jaku percepciju osnovnih koncepta računarstva i biti sposoban pisati učinkovit kod. Softverski inženjeri također trebaju imati sposobnost rješavanja problema, timskog rada i stalnog učenja novih tehnologija i alata.

Podatkovni znanstvenici

Podatkovni znanstvenici su odgovorni za prikupljanje, analizu i tumačenje velikih skupova podataka. Korištenjem statističkih metoda i algoritama strojnog učenja otkrivaju uzorke i spoznaje u podacima, a surađuju s drugima kako bi preveli te spoznaje u djelotvorne poslovne odluke. Podatkovni znanstvenici moraju imati jaku pozadinu u matematici i statistici, kao i iskustvo s alatima za analizu podataka i programskim jezicima.

Očekuje se jaka obrazovna pozadina iz matematike, statistike i računalnih znanosti. Najčešće se traži diploma visokog obrazovanja u srodnom području. Osim formalnog obrazovanja, podatkovni znanstvenici bi trebali imati praktično iskustvo rada s podacima i korištenja alata i tehnika za analizu podataka. Ovo iskustvo se može stjecati kroz praksu, projekte ili obuku na radnom mjestu.

Podatkovni znanstvenici bi trebali imati duboko razumijevanje statistike i sposobnost primjene statističkih tehnika na stvarni svijet problema. Također bi trebali biti vješti u programskim jezicima poput Python-a ili R-a, kao i biti upoznati s bazama podataka i SQL-om. Snažne sposobnosti rješavanja problema i sposobnosti komuniciranja složenih rezultata za stručnu i opću publiku također su važne kvalitete koje podatkovni znanstvenik treba imati.

Naposljetku, podatkovni znanstvenici bi trebali imati jaku želju za učenjem i održavanjem aktualnosti s novim tehnologijama i trendovima u području. Ovo uključuje praćenje najnovijih algoritama i alata za strojno učenje, kao i jakim razumijevanje etičkih principa rada s podacima.

Primijenjeni znanstvenici

Primijenjeni znanstvenici rade na sjecištu istraživanja i razvoja. Korištenjem znanstvenih i inženjerskih principa dizajniraju i razvijaju nove tehnologije i proizvode. Primijenjeni znanstvenici moraju imati jaku percepciju znanstvenog postupka, kao i iskustvo u dizajnu, prototipiranju i testiranju. Mogu također surađivati s drugim inženjerima, znanstvenicima i menadžerima proizvoda kako bi dovele nove proizvode i tehnologije na tržište.

Od primijenjenog znanstvenika u IT industriji obično se očekuje dobro poznavanje matematike, statistike, računalnih znanosti ili kvantitativnih tehnika srodnih područja. Često se traži završen diplomski ili doktorski studij u relevantnom području. Osim formalnog obrazovanja, primijenjeni znanstvenici bi trebali imati praktično iskustvo u radu s podacima i razvijanju znanstvenih modela i algoritama.

Primijenjeni znanstvenici bi trebali imati duboko razumijevanje matematičkih i statističkih pojmova, kao i iskustvo u korištenju programskih jezika poput Python-a ili R-a i Java-e ili C++-a. Trebaju biti upoznati s algoritmima strojnog učenja i tehnikama te ih moći primijeniti na probleme u stvarnom svijetu. Snažne vještine komunikacije i suradnje također su važne za primijenjenog znanstvenika, jer često surađuju s softverskim inženjerima, podatkovnim znanstvenicima i istraživačima kako bi razvijali i implementirali rješenja koja će dovesti do konačnog proizvoda.

Istraživači

Istraživači su odgovorni za provođenje originalnog istraživanja u svom stručnom području. Dizajniraju i provode eksperimente, analiziraju podatke i pišu izvješća i članke kako bi podijelili svoje spoznaje s znanstvenom zajednicom. Istraživači moraju imati jaku pozadinu u svom području, kao i izvrsne vještine kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Uloga istraživača u IT industriji je da ostane na vrhuncu najnovijih razvoja i da pridonese k napretku tehnologije i razvoju novih proizvoda i rješenja. Oni također mogu raditi na rješavanju složenih tehničkih problema i stvaranju novih algoritama i tehnologija.

Očekuje se da istraživač u IT industriji ima snažno obrazovanje u relevantnom području, kao što su računarstvo, matematika, statistika ili srodno područje. Mnogi istraživači imaju doktorat u svom području, ali može biti prihvatljiv i završen diplomski studij u nekim slučajevima. Osim formalnog obrazovanja, istraživači bi trebali imati duboko razumijevanje područja na kojem rade i dokazane rezultate u provođenju izvornih istraživanja kroz objavljivanje u akademskim časopisima.

Istraživači u IT industriji bi trebali imati jake tehničke vještine i biti upoznati s najnovijim tehnologijama i razvojima u svom području. To može uključivati programerske jezike, alate za analizu podataka i algoritme strojnog učenja. Istraživači bi također trebali imati jake analitičke vještine, biti sposobni dizajnirati i provoditi eksperimente i imati sposobnost tumačenja i komuniciranja složene tehničke informacije različitim publikama.

Pored tehničkih vještina, istraživači u IT industriji bi trebali imati jake komunikacijske i suradničke vještine, budući da često rade u timovima i moraju učinkovito komunicirati svoje ideje i rezultate. Trebali bi biti kreativni i imati želju za prelaskom granica onoga što je trenutno poznato u svom području, kao i biti znatiželjni i biti u tijeku s novim tehnologijama i trendovima.

Rukovoditelj programa

Rukovoditelj programa (engl. Program Manager) je zadužen za uspješnu izvedbu programa koji se sastoji od više projekata ili proizvoda koji podržavaju zajednički cilj kompanije. Njegove glavne odgovornosti uključuju:

– Identificiranje rizika

– Izrada planova i rasporeda programa

– Zahtijevanje i raspodjela resursa

– Kreiranje budžeta programa

– Komunikacija s različitim timovima i dionicima

– Praćenje napretka i izvještavanje o rezultatima

Rukovoditelj programa obično ima visoko obrazovanje iz područja kao što su inženjerstvo, informatika, ekonomija ili menadžment. Također, potrebno je da ima iskustva u vođenju projekata ili proizvoda, kao i dobre organizacijske, analitičke, komunikacijske i liderske vještine.

Rukovoditelj proizvoda

Rukovoditelj proizvoda (engl. Product Manager) je odgovoran za dizajn i razvoj proizvoda koji zadovoljavaju potrebe korisnika i tržišta. Njegove glavne odgovornosti uključuju:

– Prikupljanje i analizu podataka, uključujući povratne informacije korisnika i ulaz dionika

– Rješavanje problema koji se javljaju u vezi s proizvodom

– Razvoj strategija pozicioniranja proizvoda

– Identificiranje praznina na tržištu i razvoj proizvoda koji ih ispunjavaju

– Preporučivanje novih ideja za proizvode

– Nadzor ideacije, razvoja i lansiranja proizvoda

– Upravljanje timom za upravljanje proizvodima

– Provođenje tržišnih istraživanja

Rukovoditelj proizvoda također obično ima visoko obrazovanje iz područja kao što su inženjerstvo, informatika, dizajn ili marketing. Osim toga, potrebno je da ima iskustva u radu s proizvodima ili korisnicima, kao i dobre kreativne, tehničke, poslovne i prezentacijske vještine.

Rukovoditelj tima/organizacije

Rukovoditelj tima/organizacije (eng. People Manager) ma u IT kompaniji je osoba koja je zadužena za upravljanje ekipom IT stručnjaka, kao što su programeri, dizajneri, administratori i drugi. Njegov glavni zadatak je osmisliti i provesti strategiju razvoja svog tima, proizvoda na kojem rade ili čitave kompanije, prateći najnovije trendove i tehnologije na tržištu. Osoba na ovoj poziciji treba imati dobro poznavanje poslovnih procesa i poduzetnički duh, kao i da motivira i koordinira svoj tim u ostvarenju ostvari zadanih ciljeva i rokove. Obično ima visoko obrazovanje iz područja tehničkog područja, ekonomije ili menadžmenta, ali to nije obavezno. Važnije su vještine i iskustvo koje se stječu kroz rad na različitim projektima i u različitim ulogama u IT sektoru. Presudne za uspjeh u radu su vještine komunikacije, pregovaranja, organizacije, planiranja, rješavanja problema, vođenja i mentorstva.