Znanstveni kolokvij Zdenka Blašković-Makanec: Izometrije i izomorfizmi – 7. ožujka 2024.

EWM Hrvatska (European Women in Mathematics) poziva na sljedeće predavanje u sklopu znanstvenog kolokvija Zdenke Blašković-Makanec, organizirano povodom Dana žena. Predavanje će održati prof. dr. sc. Dijana Ilišević na Matematičkom odsjeku PMF-a (Bijenička 30), u četvrtak, 7.3.2024. u 18h, dvorana A001.

Sažetak predavanja: U ovom predavanju će biti opisane iznenađujuće veze između izometrija, tj. preslikavanja koja čuvaju udaljenosti, i algebarskih izomorfizama, tj. bijekcija koje čuvaju algebarsku strukturu. Dakle, s jedne strane pojma vezanog za metriku, a s druge strane čisto algebarskog pojma.