Sinkrona online stručno-metodička predavanja održana u 2023. godini

Prvo predavanje održano je u petak, 2. lipnja 2023., u 17:00 sati. Predavanje pod nazivom
Održivi razvoj kroz nastavu matematike održale su Nada Roguljić i Julija Mardešić, viši predavači sa Sveučilišnoga odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Novosti

Sinkrona online stručno-metodička predavanja održana u 2022. godini
 
Prvo predavanje održano je u petak, 29. travnja 2022. Predavanje pod nazivom “Kreiranje parametarski ovisnih zadataka na Moodleu” održala je dr. sc. Angela Bašić-Šiško, mag. math., asistentica na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Drugo predavanje održano je u petak, 1. srpnja 2022. Predavanje pod nazivom “Razumijevanje osnovnih vektorskih pojmova u različitim kontekstima” održala je izv. prof. dr. sc. Ana Sušac sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
 
Treće predavanje održano je u petak, 2. prosinca 2022. Predavanje pod nazivom “O kamatnjacima – matematički” održali su Ivo Baras i Renata Kožul Blaževski, viši predavači sa Sveučilišnoga odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Arhiva sadržaja dostupna je ovdje.