U svrhu očuvanja integriteta i transparentnosti Hrvatskog matematičkog društva (u daljnjem tekstu: HMD) u procesu prikupljanja donacija, HMD je uspostavio sljedeće smjernice i provjere za prihvaćanje donacija:

1. Etički pristup prikupljanju donacija

HMD prikuplja donacije na transparentan i odgovoran način, poštujući prava i želje donatora, vodeći se svojim ciljevima, interesima članova i društvene zajednice u kojoj djeluje.

2. Provjera izvora donacija

Prije prihvaćanja donacije veće od 3,000€, HMD će provjeriti izvor sredstava kako bi osigurao da donacija ne dolazi iz nelegalnih ili upitnih izvora. Provjera će se napraviti i za niz manjih donacija čija je ukupna vrijednost iznad 3,000€, ako u naravi dolaze od istog donatora.

3. Provjera donatora

Donatori koje se provjerava po članku 2. ove izjave moraju proći kroz provjeru koja uključuje, ali nije ograničena na:

  1. Provjeru identiteta donatora
  2. Provjeru reputacije donatora
  3. Provjeru da donacija nije povezana s nekom vrstom protuusluge ili koristi za donatora.

4. Transparentnost

Sve donacije će biti evidentirane i transparentno prikazane u godišnjem financijskom izvješću HMD-a. Sukladno zakonskim propisima i dogovoru s donatorima na web stranici HMD-a će se objaviti popis donatora.

5. Odobravanje donacije

Donacije u iznosima iznad 20,000€ odobrava predsjednik HMD-a.

6. Odbijanje donacija

HMD zadržava pravo odbiti bilo koju donaciju ako smatra da nije u skladu s etičkim standardima društva ili ako bi prihvaćanje takve donacije moglo naštetiti ugledu društva.

  • Donacije koje u sebi sadrže uvjete o naknadnom povratu novca.
  • Donacije koje dolaze sa sumnjivim i nerazumnim uvjetima.
  • Donacije kojima se uvjetuje plaćanje određenih trećih strana.

7. Povrat donacija

U slučaju da se naknadno utvrdi da je donacija primljena iz upitnih izvora ili da je povezana s nekom vrstom protuusluge, HMD zadržava pravo vratiti donaciju.

8. Komunikacija s donatorima

HMD će redovito komunicirati s donatorima i informirati ih, sukladno dogovoru, o korištenju njihovih donacija, osiguravajući da se sredstva koriste u svrhe za koje su namijenjena.

U Zagrebu, 10.11.2023.

Prof. dr. sc. Vesna Županović
predsjednica HMD-a