Stručna sekcija

Voditelj: Bojan Kovačić

Suvoditelji: Mandi Orlić Bachler

E-pošta: strucnasekcija.knm@gmail.com

 

Brojevi i funkcije temeljni su sadržaji u nastavi matematike na svim razinama obrazovanja. Cilj ove sekcije je potaknuti raspravu o pitanjima učenja i poučavanja različitih tema iz sadržajnih domena Realni i kompleksni brojevi i Realne funkcije realne varijable (uključujući i realne funkcije više realnih varijabli) u nastavi matematike na veleučilištima i samostalnim visokim školama. Posebno, od interesa je bolje razumjeti mogućnosti izgradnje osnovnih pojmova u uvodnim kolegijima visokoškolske matematike na preddiplomskim stručnim studijima.

 

Od interesa su posebno (ali ne isključivo) sljedeće podteme:

  • Realni i kompleksni brojevi
  • Funkcije u ekonomskim i ostalim društvenim znanostima
  • Funkcije u tehničkim znanostima (elektrotehnika, graditeljstvo, strojarstvo…)
  • Funkcije kao alat za modeliranje različitih problema iz poslovne prakse