Sveučilišna sekcija

Voditeljica: Željka Milin Šipuš

Suvoditelji: Matija Bašić, Zvonimir Šikić

E-pošta: sveucilisna.sekcija@gmail.com

 

Brojevi i funkcije temeljni su sadržaji u nastavi matematike na svim razinama obrazovanja. Cilj ove sekcije je potaknuti raspravu o pitanjima učenja i poučavanja različitih tema iz tih sadržajnih područja, osobito u obrazovanju studenata nastavničkih smjerova, prirodoslovnih i tehničkih studija, te konačno i nematematičkih studija. Od interesa je i bolje razumjeti obrazovne promjene s kojima se studenti susreću u sveučilišnom okruženju.

Navodimo moguće polazišne točke za izlaganja na Kongresu unutar ove sekcije:

  • Uvođenje različitih skupova brojeva
  • Pojam funkcije
    • Elementarne realne funkcije (jedne i više varijabli), kompleksne funkcije
    • Epistemološka i prakseološka analiza pripadajućih pojmova
    • Različiti nastavni oblici: istraživački usmjerena nastava, e-učenje i sl.