Sekcija za učitelje razredne nastave

Voditeljica: Dubravka Glasnović Gracin

Suvoditelji: Goran Trupčević, Tanja Soucie

E-pošta: razredna.sekcija@gmail.com

 

Brojevi dominiraju sadržajem razredne nastave matematike, a funkcije se formalno pojavljuju u višim razredima osnovne škole (predmetnoj nastavi). Ipak, počeci funkcijskog razmišljanja pojavljuju se ranije, već pri uvođenju pojma broja te se ta dva sadržaja isprepliću. Navodimo neke od primjera u kojima se to očituje i koji mogu poslužiti kao polazna točka za izlaganja na Kongresu unutar ove sekcije: 

 • Mogućnost upotrebe didaktičkih materijala za shvaćanje pojma broja i operacija s brojevima;
 • Uzorak kao temelj za izgradnju pojma broja (nizovi, uočavanje pravilnosti kod računskih operacija i izraza itd.);
 • Izgradnja pojma funkcije:
  • Aktivnosti uparivanja (npr. pojedinim predmetima pridružujemo broj ili oznaku);
  • Aktivnosti s tzv. brojevnim ili funkcijskim strojem (učenik treba otkriti pravilo po kojem stroj za ulaznu vrijednost daje izlaznu, npr. zamišljeni stroj koji za ulaznu vrijednost 1 daje 2, za ulaznu vrijednost 2 daje 4, za ulaznu vrijednost 3 daje 6 itd.);
  • Ovisnosti dviju veličina (npr. kako opseg/površina kvadrata ovisi o duljini njegove stranice, kako se opseg/površina mijenjaju kad duljinu stranice udvostručimo);
  • Predalgebra u razrednoj nastavi: slovo kao znak za broj, jednadžbe u razrednoj nastavi, upotreba slika i didaktičkih modela u rješavanju jednadžbi i sl.
  • Računske priče