Sekcija za učitelje matematike u  višim razredima osnovne škole (predmetna nastava)

Voditeljica: Renata Vlahović Kruc

Suvoditelji: Amadea Šimić, Ivana Katalenac, Renata Svedrec, Marija Mišurac, Sanja Varošanec

E-pošta: predmetna.sekcija@gmail.com

 

Brojevi dominiraju i sadržajem nižih razreda predmetne nastave matematike. Od interesa je potaknuti raspravu o karakteristikama razredne i predmetne nastave te poteškoćama učenika pri prijelazu. Kod izgradnje pojma funkcije, cilj je predstaviti i raspraviti kako učenici napreduju od aritmetičkog do algebarskog razmišljanja. Navodimo moguće polazišne točke za izlaganja na Kongresu unutar ove sekcije: 

  • Izgradnja pojma prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva, operacija s brojevima, te mogućnost upotrebe didaktičkih materijala za njihovo shvaćanje;
  • Izgradnja pojma funkcije: istraživanje pravilnosti, linearne i kvadratne ovisnosti,  ovisnosti dviju veličina riječima, tablicom pridruženih vrijednosti, formulom i grafički itd.
  • Uvod u algebarsko razmišljanje (varijabla, nepoznanica, (ne)jednadžba, formula)
  • Matematičko modeliranje situacija iz svakodnevnog života upotrebljavajući brojeve i funkcije