Sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama

Voditelj: Matija Bašić

Suvoditelji: Željka Milin Šipuš, Sanja Antoliš, Eva Špalj, Milena Ćulav

E-pošta: srednja.sekcija@gmail.com

  

Brojevi i funkcije temeljni su sadržaji srednjoškolske nastave matematike. Od interesa je predstaviti i raspraviti mogućnosti izgradnje pripadajućih koncepata u različitim nastavnim programima matematike u srednjoj školi, a osobito na prijelazu iz osnovnoškolske u srednjoškolsku i iz srednjoškolske u visokoškolsku matematiku. Navodimo moguće polazišne točke za izlaganja na Kongresu unutar ove sekcije:

  • Prirodni, cijeli, racionalni, realni i kompleksni brojevi
  • Pojam funkcije: nizovi i pravilnosti, funkcije kao ovisnosti i funkcije kao pridruživanja, funkcije u geometriji, funkcijske jednadžbe (npr. na natjecanjima)
  • Matematičko modeliranje pomoću brojeva i funkcija