Treće sinkrono online stručno-metodičko predavanje u 2022. godini

Treće sinkrono online stručno-metodičko predavanje održano je u petak, 2. prosinca 2022., u 17:00 sati putem plaftorme Zoom.

Predavanje pod nazivom

“O kamatnjacima – matematički”

održali su Ivo Baras i Renata Kožul Blaževski, viši predavači sa Sveučilišnoga odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Sažetak predavanja i životopise predavača možete preuzeti ovdje.