Učlanjenje u Hrvatsko matematičko društvo

Redovnim članom HMD–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. Osoba koja želi postati redovnim članom ispunjava pristupnicu.

Godišnja članarina za 2019. godinu iznosi 120 kn.

 

HMD ima Matematički podmladak. Članovi Matematičkog podmlatka ne sudjeluju u radu tijela upravljanja HMD–a. Iznos godišnje članarine određuje Izvršni odbor. Dobna granica za članstvo u Matematičkom podmlatku je 26 godina.

Godišnja članarina Podmlatka HMD-a za 2019. godinu iznosi 60 kn.