Stručno-metodičko predavanje u lipnju 2018.**

Treće predavanje u 2018. godini održano je u petak, 8.6.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Akademik Stanko Bilinski i prof.dr.sc. Krešimir Horvatić - geometričari i sveučilišni nastavnici koje pamtimo

održao je prof.dr.sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini).

Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Fotografije s predavanja možete pogledati ovdje. (Autor fotografija je prof.dr.sc. Mirko Polonijo kojemu naljepše zahvaljujemo na fotografijama i slanju poveznice na album.)

_____________________________

**Snimku predavanja možete pogledati ovdje.

Posebno zahvaljujemo cijenjenom profesoru dr.sc. Goranu Igalyju, višem predavaču s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i kolegici Magdaleni Igaly, studentici 2. godine diplomskoga nastavničkoga studija matematike i demonstratorici na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na snimanju predavanja i objavi snimljenoga materijala.

Stručno-metodičko predavanje u svibnju 2018.**

Drugo predavanje u 2018. godini održano je u petak, 11.5.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Podučavanje statistike uz korištenje MS Excela

održali su mr.sc. Milan Papić, viši predavač i Igor Zovak, mag.int.rel.et dipl., sa Međunarodnoga sveučilišta Libertas.

Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Primjere obrađene na predavanju možete preuzeti ovdje.

_____________________________

**Snimku predavanja možete pogledati ovdje.

Posebno zahvaljujemo cijenjenom profesoru dr.sc. Goranu Igalyju, višem predavaču s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i kolegici Magdaleni Igaly, studentici 2. godine diplomskoga nastavničkoga studija matematike i demonstratorici na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na snimanju predavanja i objavi snimljenoga materijala.

Stručno-metodičko predavanje u ožujku 2018.

Prvo predavanje u 2018. godini održano je u petak, 2.3.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike 2

održala je prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje je organizirano u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Poziv nastavnicima matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj

Poštovane kolegice i kolege,

s ciljem uspostavljanja kvalitetnije međusobne suradnje na rješavanju problema s kojima se u svojoj nastavnoj praksi danas susreću nastavnici matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji, ovim putem vas pozivam da se aktivno uključite u rad Stručne sekcije HMD-a. Budite slobodni predložiti stručnu ili metodičku temu o kojoj biste željeli održati izlaganje na sastanku sekcije, predložiti temu iz djelokruga rada sekcije o kojoj bi se raspravljalo na sastanku sekcije, predstaviti svoje recenzirane nastavne materijale itd. Neka stručno-metodički sastanci Stručne sekcije HMD-a budu mjesto na kojemu ćemo raspravljati o problemima s kojima se susrećemo u svojoj nastavnoj praksi, predlagati konkretna rješenja tih problema i upućivati svoje prijedloge mjerodavnim osobama, odnosno tijelima.

Termini stručno-metodičkih sastanaka Stručne sekcije HMD-a bit će pravodobno objavljeni na ovim mrežnim stranicama.

Veselim se zajedničkim susretima na stručno-metodičkim sastancima Stručne sekcije HMD-a i želim vam što više motiviranih i uspješnih studenata na nastavi iz vaših predmeta.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2017. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2017. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:00 sati.

Prva dva predavanja održana su 17. ožujka 2017. i 30. lipnja 2017. Dvodijelno predavanje pod nazivom Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike održali su prof.dr.sc. Darko Veljan, redoviti profesor u trajnom zvanju s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini) i Ivana Marušić, mag. educ. math. et phys., predavač s Veleučilišta u Bjelovaru. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Fotografije s predavanja možete pogledati ovdje. Životopise predavača, prof.dr.sc. Darka Veljana i pred. Ivane Marušić, možete pročitati ovdje.

Treće predavanje održano je 24. studenoga 2017. Predavanje pod nazivom Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike (1. dio) održala je prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje je organizirano u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Ostale aktivnosti

Uspostavljena je suradnja Stručne sekcije s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Metodička predavanja za članove Stručne sekcije i sve zainteresirane nastavnike matematičkih predmeta održavaju članovi navedene Katedre.

U suradnji s Odborom za izdavaštvo Hrvatskoga matematičkoga društva inicirano je i objavljivanje recenziranih nastavnih materijala nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama, a u sklopu zasebne biblioteke Hrvatskoga matematičkoga društva. Objava prvih recenziranih nastavnih materijala predviđena je u 2018. godini.

U razdoblju od 30.11.2017. do 6.12.2017. provedena je anketa o poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije. Rezultati ankete dostupni su ovdje. Na temelju tih rezultata, na sjednici Izvršnoga odbora HMD-a održanoj 6.12.2017. podržana je inicijativa Stručne sekcije o snimanju stručno-metodičkih predavanja u organizaciji sekcije, te njihovoj objavi na internetskim stranicama HMD-a. Konkretni rezultati te inicijative očekuju se u 2018. godini. Ovim putem srdačno zahvaljujem svim cijenjenim kolegicama i kolegama koji su svojim sudjelovanjem u spomenutoj anketi dali svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Otvoren pristup izdanjima Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

Od 9. studenoga 2017. sva su izdanja Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku u potpunosti javno dostupna u PDF formatu na ovoj poveznici te se mogu slobodno koristiti u akademske svrhe. Tiskani primjerci izdanja mogu se po prilagođenim cijenama nabaviti u Knjižari NOVA, Trg Ante Starčevića 4, Osijek.

Predstavljeni nastavni materijali u 2016. godini

Udžbenik "Poslovna matematika uz primjenu MS Excela" predstavio je autor, mr.sc. Milan Papić sa Sveučilišta Libertas u Zagrebu. Narudžba udžbenika moguća je ovdje.

Priručnik "Repetitorij matematike za studente elektrotehnike" predstavili su autori Luka Marohnić, Bojan Kovačić i Tihana Strmečki s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Elektronička verzija priručnika dostupna je ovdje.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2016. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2016. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 11 ožujka 2016. Predavanje pod nazivom O arhitektonskoj fotogrametriji održala je doc.dr.sc. Marija Šimić Horvath s Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Hrvatskoga društva za geometriju i grafiku. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Drugo predavanje održano je 3. lipnja 2016. Predavanje pod nazivom Dominik Palman i Boris Pavković – značajni profesori i geometričari održao je prof. dr. sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju, s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje. Fotografije s predavanja dostupne su ovdje. Tekst o predavanju objavljen u Godišnjaku Glasnika matematičkoga za 2016. godinu objavljen je ovdje (stranica 130. (PDF-dokument), odnosno 634. (tiskana verzija)).

Treće predavanje održano je 21. listopada 2016. Predavanje pod nazivom E-učenje u službi poučavanja matematike održala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, redovita profesorica u trajnom zvanju, s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Ostale aktivnosti

Na inicijativu Odbora Stručne sekcije, Izvršni odbor Hrvatskoga matematičkoga društva uputio je dopis Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske (NVZVOTR) s prijedlozima dopuna uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora u nastavna zvanja predavača i višega predavača. Prijedlozi su utemeljeni na rezultatima ankete koju je među dvadesetak nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj proveo Odbor Stručne sekcije. Službeni stav NVZVOTR o navedenim prijedlozima još uvijek se iščekuje.

Uspostavljena je i kvalitetna suradnja Odbora Stručne sekcije s Matičnim povjerenstvom za prirodne znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, a u svrhu rješavanja problema i nejasnoća koji se pojavljuju u postupcima izbora u nastavna zvanja.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2015. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2015. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i sva stručno-metodička predavanja održana su u zgradi Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 27. veljače 2015. Predavanje pod nazivom Vrednovanje u matematičkom obrazovanju održala je prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš, redovita profesorica s PMF-Matematičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu.

Drugo predavanje održano je 24. travnja 2015. Predavanje pod nazivom Usporedba kvantitativnih efekata dvaju „klasičnih“ modela otplate zajma održao je mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Treće predavanje održano je 18. rujna 2015. Predavanje pod naslovom Odlazna Erasmus+ mobilnost na radionice za e-učenje u Dublin održao je Bojan Radišić, mag. educ. math. et inf., viši predavač s Veleučilišta u Požegi.

Ostale aktivnosti

U ožujku 2015. godine na prvom (konstituirajućem) zasjedanju nove Skupštine HMD-a izabran je novi voditelj Stručne sekcije HMD-a.

U travnju 2015. godine na prvoj (konstituirajućoj) sjednici novoga Izvršnoga odbora HMD-a izabran je novi Odbor Stručne sekcije HMD-a.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač