PREUZIMANJE MATERIJALA (REGISTRACIJA)

Sudionici s plaćenom kotizacijom koji su obrazac dostupan ovdje ispunili do 29.6.2018. materijale preuzimaju u zgradi PMF-MO (Bijenička 30), u dvoranama 001 i 006 (prema abecednom redu). Molimo koristite ulaze s parkirališta.

Molimo vas - provjerite jeste li regulirali plaćanje kotizacije (ili članarine i niže kotizacije) kako bismo probleme sveli na minimum. 

Zbog učestalih pitanja još jednom napominjemo: kotizacija se odnosi na svakog sudionika, a ne na školu!

U slučaju prijave i/ili uplate obavljene nakon 29.6.2018., materijali se preuzimaju uz predočenje uplatnice na info-stolu HMD-a kod glavnog ulaza u zgradu.

Hvala na suradnji.

Materijali se mogu preuzeti u dvoranama 001 i 006 u utorak (3. srpnja 2018.) od 7.30 do 8.30

Sudionici koji ne stignu preuzeti materijale prije početka otvaranja, mogu ih preuzeti naknadno na Info-mjestu HMD-a (kod glavnog ulaza)