OTVORENE PRIJAVE NA ettaedu

Od 27. travnja 2018. otvorene su prijave za Kongres na stranici AZOO

Važna napomena: za izdavanje potvrde o sudjelovanju na Kongresu potrebno je:

     - prijaviti se ispunjavanjem obrasca dostupnog ovdje

     - prijaviti se na ettaedu.hr

     - uplatiti odgovarajuću kotizaciju na žiro račun HMD-a

     - aktivno sudjelovati u radu Kongresa (biti prisutan na predavanjima)


 

OBAVIJESTI 

Objavljen je raspored predavanja i radionica na 8. kongresu nastavnika matematike RH.

Rasporedi NISU objavljeni u zborniku sažetaka.

 

Prijave za radionice.


 

Snimka otvaranja i te snimke predavanja Lidije Kralj, prof. te Korada Korlevica, prof. bit će dostupne na Carnet Meduzi za desetak dana. 
 


Preuzimanje materijala za sudionike s plaćenom kotizacijom koji su obrazac dostupan ovdje ispunili do 29.6.2018. materijale predviđeno je u zgradi PMF-MO  (Bijenička 30), u dvoranama 001 i 006 (prema abecednom redu).

Molimo koristite ulaze s parkirališta.


 

VAŽNA (PROMETNA) OBAVIJEST

sudionicima 8. kongresa nastavnika matematike RH

Od 2. do 10. srpnja, dakle i za vrijeme trajanja Kongresa, planirani su radovi na asfaltiranju Bijeničke ceste. Iz tog razloga bit će određenih problema oko dolaska na PMF.

Pojedinosti o prometnoj regulaciji i trasama javnog prometa potražite ovdje.

Kartu radova s označenim obilascima i alternativnim pravcima pogledajte ovdje.